top of page

8 facilities located nationwide

Headquarters

6-19-45 Yako, Tsurumi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 230-0001
+81- 45-571-1310

東洋製罐グループエンジニアリング,本社

Fukushima Plant

300 Aza Higashinozaki, Hobara-machi, Date-shi, Fukushima 960-0671
+81-24-576-7500

東洋製罐グループエンジニアリング,福島工場

Osaki Office

Osaki Forest Bldg., 2-18-1 Higashi-Gotanda, Shinagawa-ku, 
Tokyo 141-0022
+81- 3-4514-2031

North Japan Service Center

2-4-1 Minato, Miyagino-ku, Sendai-shi,

Miyagi 983-8502
+81-22-259-4547

Kanto Service Center

map_en.png

3 Kawarai-cho, Kuki-shi,

Saitama 346-0028
+81-480-23-2885

Chubu Service Center

622-8 Shirai, Makinohara-shi,

Sizuoka 421-0598
+81-548-55-3522

1-81 Higashiunobe-cho, Ibaraki-shi,

Osaka 567-0879
+81-72-623-1023

Kansai Service Center

map_en.png
Our Production and Service Network

Company Profile

West Japan Service Center

380-2 Nagano, Kiyama-cho, Miyaki-gun, 
Saga 841-0202
+81-942-92-6017

bottom of page